دانشنامه
سگ ژرمن سفید

سگ ژرمن سفید

تاریخچه سگ ژرمن شپرد شولاین سگ ژرمن شپرد (Deutshe Schäferhund) از خانواده سگهای گله آلمانی تبار است. که تا اواخر قرن نوزدهم از نظر منطقه

ادامه مطلب »
توله سگ ژرمن شپرد موکوتاه

سگ ژرمن شپرد موکوتاه

ژرمن شپردها اساساً دو طول مو دارند. علیرغم اینکه چه نوع الگوی رنگی دارند. آنها می توانند مو کوتاه یا مو بلند باشند. هر دو

ادامه مطلب »
سگ ژرمن

سگ ژرمن

سگ ژرمن سگ ژرمن شپرد شولاین اصیل در گمبرون کنل یکی از محبوب ترین نژادهای سگ که توسط پلیس و ارتش به کار گرفته شده

ادامه مطلب »
فهرست
پشتیبانی آنلاین